Πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), είναι: PepperPapers Limited.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),
 • Διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ),
 • Διαγραφή των δεδομένων σας που έχουμε αποθηκεύσει (άρθρο 17 ΓΚΠΔ),
 • Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων, εάν δεν μας επιτρέπεται ακόμη να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),
 • Ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) και
 • Φορητότητα δεδομένων, εφόσον έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή, π.χ. στην αρμόδια εποπτική αρχή του ομοσπονδιακού κρατιδίου του τόπου κατοικίας σας ή στην αρχή που είναι υπεύθυνη για εμάς ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Κατάλογος των εποπτικών αρχών (για τον μη δημόσιο τομέα) με τις διευθύνσεις τους βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Συλλογή γενικών πληροφοριών κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δηλαδή εάν δεν εγγραφείτε ή δεν διαβιβάσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσης. Αυτές οι πληροφορίες (αρχεία καταγραφής του διακομιστή) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τη διεύθυνση IP σας και άλλα παρόμοια.

Η επεξεργασία τους γίνεται ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εξασφάλιση ομαλής σύνδεσης με τον ιστότοπο,
 • Διασφάλιση της ομαλής χρήσης του ιστότοπού μας,
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος και
 • για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να βγάλουμε συμπεράσματα για το άτομό σας. Οι πληροφορίες αυτού του είδους μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εμάς. ανωνυμοποιούνται και αξιολογούνται στατιστικά, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και την τεχνολογία πίσω από αυτόν.

Νομική βάση και έννομο συμφέρον:

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. στ ΓΚΠΔ βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας.

Αποδέκτης:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στις ακόλουθες τρίτες χώρες: όχι

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων:

Διάρκεια αποθήκευσης:

Τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό ισχύει γενικά για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παροχή του ιστότοπου όταν η αντίστοιχη περίοδος λειτουργίας έχει λήξει.

Εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει το αργότερο μετά από 14 ημέρες. Είναι δυνατή η αποθήκευση πέραν αυτού. Στην περίπτωση αυτή, οι διευθύνσεις IP των χρηστών ανωνυμοποιούνται, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αναγνώριση του καλούντος πελάτη.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Η παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων δεν είναι ούτε νομικά ούτε συμβατικά υποχρεωτική. Χωρίς τη διεύθυνση IP, ωστόσο, η υπηρεσία και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Επιπλέον, μεμονωμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό, αποκλείεται η ένσταση.

Cookies

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να επιλέξετε τα cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω των ρυθμίσεων cookie του ιστότοπου.

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα cookies ή ολόκληρο το σύνολο των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης. Θα λάβετε επίσης πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε αυτά τα cookies ή να μπλοκάρετε εκ των προτέρων την αποθήκευση τους. Ανάλογα με τον πάροχο του προγράμματος περιήγησής σας, θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Διάρκεια αποθήκευσης και χρησιμοποιούμενα cookies:

Εάν μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας ή της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies στους ιστότοπούς μας:

Τεχνικά απαραίτητα cookies

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστοτόπου μας απαιτούν να μπορεί να αναγνωριστεί το πρόγραμμα περιήγησης που έχει πρόσβαση ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.

Ο σκοπός της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι να απλοποιηθεί η χρήση των ιστότοπων για τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Αυτό απαιτεί την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.

Χρειαζόμαστε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Καλάθι αγορών
 • Σύνδεση χρήστη

Νομική βάση και έννομο συμφέρον:

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. στ ΓΚΠΔ βάσει του έννομου συμφέροντός μας για ένα φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό του ιστότοπού μας.

Αποδέκτης:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Η παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων δεν είναι ούτε νομικά ούτε συμβατικά υποχρεωτική. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ωστόσο, η υπηρεσία και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Επιπλέον, μεμονωμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες.

Αντίφαση

Παρακαλούμε διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ παρακάτω.

Τεχνικά περιττά cookies

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη προσαρμογή της προσφοράς στον ιστότοπό μας στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας ή για τη γενική βελτίωσή της βάσει στατιστικών αναλύσεων.

Για να μάθετε ποιοι πάροχοι θέτουν cookies, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, επαναγοράς και ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται.

 • Google Analytics

Νομική βάση:

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας σε κάθε περίπτωση, άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. α ΓΚΠΔ.

Αποδέκτης:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Για περισσότερους αποδέκτες, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, επαναγοράς και ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα:

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στους καταλόγους των επιμέρους παρόχων προβολής, παρακολούθησης, επαναγοράς και ανάλυσης ιστού και στα ενημερωτικά δελτία.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Φυσικά, μπορείτε επίσης να βλέπετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Τα προγράμματα περιήγησης ιστού είναι τακτικά ρυθμισμένα να αποδέχονται cookies. Γενικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (βλ. Ανάκληση της συγκατάθεσης).

Σημειώστε ότι μεμονωμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του εργαλείου συγκατάθεσης cookie.

Προφίλ:

Σε ποιο βαθμό αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου με ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών, ανατρέξτε στις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, επαναληπτικής εμπορίας και ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούνται.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Για να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, χρειαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας διαβιβάζονται μέσω μιας μάσκας εισαγωγής.

Τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα συλλέγονται κατά την εγγραφή:

Η εγγραφή σας είναι απαραίτητη για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

Νομική βάση:

Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης του χρήστη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ).

Αποδέκτης:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο αυτό μόνο εφόσον έχει δοθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική, αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο που προσφέρουμε.

Παροχή χρεώσιμων υπηρεσιών

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Για την παροχή χρεωστικών υπηρεσιών, ζητάμε πρόσθετα δεδομένα, όπως στοιχεία πληρωμής, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας.

Νομική βάση:

Η επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. b GDPR.

Αποδέκτης:

Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι εκτελούντες την επεξεργασία.

Διάρκεια αποθήκευσης:

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά στα συστήματά μας μέχρι να λήξουν οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης. Αυτά είναι γενικά 6 ή 10 έτη για λόγους ορθής λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Brevo

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Brevo, Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Βερολίνο.

Η Brevo είναι πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Η Brevo παρέχει την απαραίτητη υποδομή προϊόντων για αυτό.

Η Brevo χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Google Cloud Platform (GCP). Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η GPC υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε διακομιστές στη Γερμανία (Φρανκφούρτη) και στο Βέλγιο.
Εξαιρέσεις από τη θέση του γερμανικού διακομιστή υπάρχουν για τα αντίγραφα ασφαλείας που αποθηκεύονται στο GCP στο Βέλγιο. Τα αντίγραφα ασφαλείας κρυπτογραφούνται από την Brevo πριν αποσταλούν στο GCP. Η Sendinblue SAS, η μητρική εταιρεία της Sendinblue GmbH με έδρα τη Γαλλία, είναι υπεύθυνη για τη βασική διαχείριση. Τα αντίγραφα ασφαλείας αντικαθίστανται κάθε 100 ημέρες.

Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.
Η Brevo μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε διάφορους κωδικούς και υπηρεσίες στον ιστότοπό μας με οργανωμένο και απλοποιημένο τρόπο. Συνδέουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες με την Brevo:

 • Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Αυτοματισμός
 • Πρωτόκολλα διακομιστή
 • Λογαριασμοί χρηστών
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Λειτουργία ιστολογίου/σχολίων
 • Google Analytics
 • Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρησιμοποιούμε την Brevo για την ταξινόμηση και τον συντονισμό των ερωτημάτων και των παραγγελιών σας που προέρχονται από τον ιστότοπό μας και τους ιστότοπους συνεργατών μας. Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Brevo και αποθηκεύονται εκεί:

 • Όνομα και επώνυμο
 • διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση IP
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Τερματική συσκευή
 • Λεπτομέρειες παραγγελίας: Προϊόντα και αξία αγοράς

Η Brevo χρησιμοποιεί την υποδομή Google Cloud Platform (GCP) στην ΕΕ (Φρανκφούρτη, Γερμανία) για την υποστήριξη της επεξεργασίας των τοπικών δεδομένων των πελατών.
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το GCP αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google εντός της ΕΕ. Με τη φιλοξενία αυτών των υπηρεσιών στο GCP, η Brevo μπορεί να αυξήσει την απόδοση και την αξιοπιστία των υπηρεσιών. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων.

Ο σκοπός της επεξεργασίας από την Brevo είναι να απαντήσει στο αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. στ) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας είναι να προσφέρουμε ένα τυποποιημένο και ταξινομημένο σύστημα που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας για επικοινωνία γρήγορα και ταξινομημένα.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Brevo διαβιβάζονται στην Google για ανάλυση. Η νομική βάση για τη διαβίβαση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit f) GDPR. Σκοπός της διαβίβασης είναι η ανάλυση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.
Η Brevo έχει έννομο συμφέρον από τη διαβίβαση για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Brevo για τη χρήση της Brevo (άρθρο 28 ΓΚΠΔ). Η Brevo επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας προκειμένου να εμφανίζει τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας.
Η Brevo μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Brevo.
Εάν έχετε απενεργοποιήσει μεμονωμένες υπηρεσίες εντοπισμού (π.χ. ορίζοντας ένα cookie εξαίρεσης), η απενεργοποίηση θα συνεχιστεί για όλες τις επηρεαζόμενες ετικέτες εντοπισμού που έχει ενσωματώσει η Brevo.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται εδώ είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit f) GDPR. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στα οφέλη από την ενσωμάτωση διαφόρων υπηρεσιών μέσω της Brevo. Με την ενσωμάτωση της Brevo, μειώνουμε την απαιτούμενη προσπάθεια συντήρησης, καθώς και την προσπάθεια φόρτωσης του ιστότοπου και τον φόρτο του διακομιστή και της κίνησης. Η Brevo έχει έννομο συμφέρον για τα (προσωπικά) δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να βελτιώσει τις δικές της υπηρεσίες.

Τα δικαιώματά σας

1. δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας- ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.

2. δικαίωμα ένστασης

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν καλύπτεται από τη συγκατάθεσή σας (απόδειξη συγκατάθεσης).
Η ένσταση πρέπει να απευθύνεται στην PepperPapers Limited, 77 Camden Street Lower, Dublin, Dublin 2, D02 XE80, Ιρλανδία.

Οι επεξεργασμένες πληροφορίες αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή όπως απαιτείται από το νόμο.
Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι ούτε νομικά ούτε συμβατικά υποχρεωτική και δεν είναι επίσης απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η παράλειψη αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή να μην μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό.

Tidio

Χρησιμοποιούμε το Tidio (εφεξής: “Tidio”) για την επεξεργασία των ερωτημάτων των χρηστών μέσω των καναλιών υποστήριξης πελατών μας ή μέσω συστημάτων ζωντανής συνομιλίας. Ο πάροχος είναι η Tidio LLC, 180 Steuart St, CA 94119, San Francisco, California, USA.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματα συνομιλίας που μας στέλνετε μπορούν να αποθηκευτούν στο σύστημα εισιτηρίων του Tidio και να απαντηθούν από τους υπαλλήλους μας στη ζωντανή συνομιλία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Tidio, όλα τα δεδομένα που καταχωρήσατε πριν από την έναρξη της συνομιλίας (π.χ. όνομα ή αναγνωριστικό συνομιλίας, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), καθώς και η διεύθυνση IP, η χώρα προέλευσης, το πρόγραμμα περιήγησης και η συσκευή που χρησιμοποιήσατε, ο ιστότοπος στον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση και τα μηνύματα που ανταλλάξατε, συνοψίζονται σε ένα προφίλ και αποθηκεύονται στους διακομιστές του Tidio.

Τα μηνύματα που μας αποστέλλονται θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή έως ότου παύσει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Η χρήση του Tidio βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα ερωτήματά σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. α ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Tidio: https://www.tidio.com/privacy-policy/.

Σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με τον πάροχο του Tidio. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι ο πάροχος του Tidio επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Φόρμα επικοινωνίας

Φύση και σκοπός της επεξεργασίας:

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε θα αποθηκευτούν με σκοπό την εξατομικευμένη επικοινωνία μαζί σας. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομά σας. Αυτό χρησιμοποιείται για την κατανομή του ερωτήματος και στη συνέχεια για την απάντησή του. Ο προσδιορισμός περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετικός.

Νομική βάση:

Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

Παρέχοντας τη φόρμα επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας διευκολύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματός σας και για πιθανές ερωτήσεις παρακολούθησης.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε προσφορά, τα δεδομένα που καταχωρήσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ).

Αποδέκτης:

Οι παραλήπτες των δεδομένων μπορεί να είναι εκτελούντες την επεξεργασία.

Διάρκεια αποθήκευσης:

Τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο 6 μήνες μετά την επεξεργασία του ερωτήματος.

Εάν υπάρχει συμβατική σχέση, υπόκεινται στις νόμιμες περιόδους διατήρησης σύμφωνα με τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (HGB) και διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά τη λήξη αυτών των περιόδων.

Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Ωστόσο, μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας μόνο εάν μας δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον λόγο του αιτήματος.

Χρήση του Google Analytics

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (στο εξής: “Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, λόγω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτούς τους ιστότοπους, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα αποκοπεί εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/de.html και στη διεύθυνση https://policies.google.com/?hl=de.

Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παράσχει στον διαχειριστή του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη) ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες. Τα δεδομένα που έχουν φτάσει στο τέλος της περιόδου διατήρησής τους διαγράφονται αυτόματα μία φορά το μήνα.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση από το Google Analytics στον ιστότοπό μας απενεργοποιώντας τα cookies μάρκετινγκ μέσω των ρυθμίσεων cookie του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας- ωστόσο, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Browser Add On για την απενεργοποίηση του Google Analytics.

Ενσωματωμένα βίντεο YouTube

Ενσωματώνουμε βίντεο από το YouTube στον ιστότοπό μας. Ο διαχειριστής των αντίστοιχων πρόσθετων προγραμμάτων είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ (εφεξής “YouTube”). Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής “Google”). Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με το πρόσθετο YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Το YouTube ενημερώνεται για τις σελίδες που επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας σε εσάς προσωπικά. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεόμενοι προηγουμένως από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Όταν ξεκινάει ένα βίντεο στο YouTube, ο πάροχος χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από το YouTube μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου, όπου θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο θέμα αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας(https://policies.google.com/privacy).

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Ο πάροχος δεν προσφέρει επί του παρόντος τη δυνατότητα απλής εξαίρεσης ή αποκλεισμού της διαβίβασης δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να μην παρακολουθούνται οι δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας, ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη κατηγορία cookies ή για όλα τα τεχνικά περιττά cookies και μεταφορές δεδομένων στο εργαλείο συγκατάθεσης cookie. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. ή μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Κρυπτογράφηση SSL

Για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Ατομικό δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. 1 λίτρο. στ ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων με βάση την εξισορρόπηση συμφερόντων)- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ με βάση την παρούσα διάταξη κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 4 ΓΚΠΔ.

Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αποδέκτης ένστασης

PepperPapers Limited


Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου έτσι ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στην πολιτική απορρήτου, π.χ. όταν εισάγουμε νέες υπηρεσίες. Η νέα πολιτική απορρήτου θα ισχύει στην επόμενη επίσκεψή σας.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων στον οργανισμό μας: datenschutz (AT) pepperpapers.de

Η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της activeMind AG, των εμπειρογνωμόνων για εξωτερικούς υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (έκδοση #2020-09-30).

Τελευταία ενημέρωση: 04.07.2024

EL